Pedi-Zorg – Zorg voor Voeten

Het woord PEDI-ZORG zegt het al: “Zorg voor voeten”.

Het doel van deze 3 daagse cursus is het uitbreiden van kennis over de achtergronden van zorg-gerelateerde aandoeningen aan de voeten, waarbij we ook kijken naar de mens die door deze voeten wordt gedragen. 

Deelname aan Pedi-Zorg betekent dus niet dat er een baan als pedicure in de zorg is weggelegd, maar wel dat we te maken hebben met een pedicure die weet wat je in de praktijk kunt tegenkomen, die door de vergaarde kennis haar of zijn werk als pedicure nog beter kan uitvoeren.

Pedi-Zorg, zorg voor voeten, is ontstaan doordat de pedicure plus en de medisch pedicure bijna dagelijks in situaties terechtkomen, die in geen enkel leerboek voor de pedicure staan beschreven. Deze ervaringen en de extra vergaarde kennis, zijn door ons en onze docenten vastgelegd en de leidraad geweest bij het schrijven van deze boeiende 3-daagse cursus.

De pilotgroepen zijn in 2017 van start gegaan in Emmen, Purmerend en Zevenbergen,en deze zijn met veel enthousiasme ontvangen. De cursisten hebben een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Pedi-Zorg en deze positieve input hebben we verwerkt in het huidige programma.

U kunt deelnemen aan Pedi-zorg op de volgende locaties:
EMMEN – ZEVENBERGEN – PURMEREND - OOK VIA WEBINAR TE VOLGEN

Accreditatie:
We verwachten elk moment de toekenning van de punten in diverse domeinen!
Nog heel even geduld.

PEDIZORG3

Docenten die Pedi-Zorg, verzorgen zijn:

 • Margreet Snippe, medisch pedicure, docent BP & MP, drogist, assessor BP & MP Specialisaties: oncologie, risicovoeten, sportpedicure
 • Mechtelien Robbers, medisch pedicure, verzorgende IG, sportpedicure
 • Thecla Hoogerhuis, verpleegkundige, medisch pedicure
 • Kitty Schutte, medisch pedicure, docent oncologie, risicovoeten, sportpedicure, assessor MP, Assessor AOV

Inhoud van Pedi-Zorg:

Beoordeling &  behandeling van zorggerelateerde aandoeningen aan de voeten.
Duur: 3 dagen

INHOUD LESDAG 1:

 • Huid- en Huidaandoeningen – o.a. epidermolysis, Keratoderma palmoplantaris, Artritis Psoriasis, Recidiverende erysepelas, tylotisch eczeem
 • Wonden, zoals Thermische wond, stralingswond, mechanische wond, chemische wond, infectiewond, oncologische wond, circulatiestoorniswond, elektriciteits-wond, schaafwond, snijwond, steekwond, beetwond o.a.
 • 1e graads, oppervlakkige 2e graads, diepe 2e graads brandwond
 • Beïnvloedende factoren van de wondgenezing, Pijn en Stress
 • Wondclassificatie, Wagner classificatie, UT Classificatie, UT indeling stadium Ulcus, Valkuilen bij classificeren
 • Beschrijving conditie wondbed, Diabetes Mellitus, Decubitus, Oorzaken Diabetes Ulcus, Arterieel ulcus, necrose
 • Neurologische afwijkingen – neuropathie, slechte doorbloeding diabetes patiënten – Angiopathie
 • Classificatie Diabetische voet, ulcus/zweer, Neuropatische ulcus, neuro-ischemische voetulcus, neuro-ischemesiche ulcus, klinische symptomen neuropatisch en neuro-ischemische voet
 • Chronische wond, endogene factoren van een chronische wond, lokale factoren van een chronische wond, druk- en schuifkrachten, beoordelen van een wond op lokaal niveau, management van necrose
 • Doelstelling zwarte, gele, rode en gekleurde wond
 • Hypergranulatie weefsel
 • Classificatie wondbehandeling, TIME model, TIME observatie, proces wondbehandeling en overdracht en continuiteit van de zorg, rapportage
 • Wondmanagement, wondbedreparatie, voorspellende indicatoren voor wondinfectie, behandeling wondinfectie, debriment – concequenties, onderdelen wondreparatie, management wondvocht
 • Maden & verzorging
 • Vochtige wondbehandeling, spoelen

Wondverbanden:

 • anti bacteriële zalf gaas, vet gaas, silicone gaas, honingverbanden, schuimverbanden, hydrogel, transparante huidfolies, compressietherapie, toepassing verbandmaterialen
 • Anamnese/screenen, opstellen behandelplan, doorverwijzing naar specialist / opstellen preventieplan, anamneseplan, advies, declaratie

INHOUD DAG 2

 • Psychiatrische- en persoonlijkheidsstoornissen
 • Angsthazen, lastpakken, narcistische persoonlijkheidsstoornissen, theatrale persoonlijkheid
 • Antisociale persoonlijkheid
 • Borderline
 • Dementie algemeen
 • Ziekte van Alzheimer, weerstand
 • Vasculaire dementie, Fronto temporale dementie
 • Lewy body dementie
 • Pijn bij dementie
 • Herkennen van de symptomen van een herseninfarct of –bloeding CVA
 • Kenmerken CVA
 • Afasie, Apraxie, Agnoisie, Perseveren
 • PAV – Perifeer Arterieel Vaatlijden
 • Complicaties en risicofactoren PAV
 • Chronische Tromboflebitis, kenmerken en behandeling
 • Het lymfestelsel, lympoedeem
 • Klachten en therapieën bij lympoedeem
 • Zwachtelen, hoe en waarom
 • Steunkousen, soorten, aanmeten, hulpmiddelen

INHOUD DAG 3

 • Wat als….? Slecht nieuws gesprekken
 • Medische terminologie – het 'Potjes-Latijn’ wordt uitgebreid uitgelegd - met voorvoegsels, achtervoegsels en uitleg hoe men de termen uitspreekt
 • Spoon theory - film
 • ALS – amyotrofische laterale sclerose
  Feiten en cijfers, vormen, spieren, medicatie, fasciculaties, spreken, slikken, ademhalinig, behandeling, cognitieve veranderingen, zorg en aandachtspunten
 • HMSN – Herediataire Motorische en Sensorische Neuropathie (verzamelnaam voor een aantal erfelijke ziekten waarbij de zenuwen zijn aangetast)
 • HMSN, verschillende typen – uitleg
 • Ziekte van Parkinson en MS, houding, zorg
 • Pijn, Wat is pijn?
 • Neuropatische pijnen
 • Guillain-Barré Syndroom, aandoening van de perifere zenuwen
 • Dystrofie, warme en koude dystrofie, ontstaan, behandeling
 • Ziekte van Kahler – Multipel Myeloom – vorm van beenmergkanker, uitleg, behandeling
 • Anamnese, onderzoek en diagnose, vraaggesprek om een ziektegeschiedenis in kaart te brengen, gesprek met cliënt maar ook met diens vertegenwoordiger, invullen, uitwerken, onderzoek door arts, soorten onderzoeken zoals röntgen, CT, laboratorium, ECG, EEG, EMG, Urine, Faces, Sputum, Pathologisch anatomisch onderzoek, immunologisch onderzoek, allergologisch onderzoek e.a.
 • Zorg en zaken, gezondheidszorg, ontwikkelingen in de zorg, de zorgmarkt
 • De Medische Voet – bij zorgverzekeraars kan dit een hamerteen zijn, maar ook psoriasisnagels
 • Welke aandoeningen vallen onder de vergoedingen?
 • Zooomsessie, interactief in de groep - milieubewust/duurzaam en verantwoord een onderneming runnen

 

LEERDOELEN:

Na het volgen van de cursus PEDI-ZORG is de cursist in staat:

 • de soorten wonden, wondclassificaties, wondbehandelingen en wondverbanden te herkennen,
 • kent de cursist de risico’s van de wonden en is de cursist in staat haar/zijn grenzen te bepalen met betrekking tot de behandeling
 • Is de cursist in staat persoonlijkheids- en psychiatrische stoornissen te herkennen en hier mee om te gaan
 • Herkent de cursist de verschillende vormen van dementie, zoals Alzheimer, vasculaire dementie, Fronto temporale dementie, Lewy body dementie, dementie en pijn
 • Is de cursist in staat de kenmerken van CVA te herkennen en weet de cursist hoe hij hier mee om moet gaan
 • Heeft de cursist kennis van PAV en de bijbehorende risico’s
 • Heeft de cursist kennis van Chronische tromboflebitis en de behandeling hiervan (door andere discipline)
 • Heeft de cursist kennis van Lympoedeem, kent de klachten en de therapiën
 • Heeft de cursist kennis van het zwachtelen, (door andere disciplines uitgevoerd)
 • Is de cursist in staat de cliënt te assisteren met het aanbrengen van steunkousen en herkent de cursist de verschillende soorten kousen en toepassingen
 • Heeft de cursist kennis van de medische terminologie, waardoor men beter kan communiceren met andere zorgverleners (lees; artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen etc). Ook bevordert dit het correct en professioneel schrijven van een verwijsbrief of een terugkoppeling naar de diverse zorgverleners. Bevorderen van professionele communicatie in de multi-disciplinaire zorg
 • Kan de cursist beter omgaan met slecht nieuws gesprekken
 • Heeft de cursist kennis van diverse chronische aandoeningen zoals ALS, MS, Ziekte van Parkinson, HMSN
 • Heeft de cursist kennis van zenuwpijn, neuropatische pijnen
 • (Her)kent de cursist de diverse vormen van dystrofie
 • (her)kent de cursist de symptomen en gevolgen van de ziekte van Kahler
 • Kent de cursist de zakelijke weg van Zorg en Zaken rondom de ondernemer “pedicure” zoals oa zorgvergoedingen, en de ontwikkelingen in de zorg
 • Is de cursist in staat een gedegen anamnese uit te voeren
 • Is de cursist zich bewust van haar/zijn maatschappelijke rol en kan hierdoor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Heeft de cursist kennis van de juiste werkhouding, weet wanneer er hulp moet worden ingeschakeld dmv een mantelzorger en weet bedlegerige patiënten goed en verantwoord te behandelen (Arbo)
 • Is de cursist in staat de cliënt goed te kunnen adviseren
 • Is de cursist in staat op een juiste en adequate manier door te verwijzen naar de juiste discipline
 • is de cursist in staat samen te werken met andere disciplines
 • is de cursist in staat een juiste anamnese op te stellen
 • is de cursist in staat een preventieplan op te stellen
 • is de cursist in staat goed te kunnen communiceren met cliënt
 • is de cursist in staat een goede declaratie op te stellen mbt het verstrekte advies
 • is de cursist in staat ‘milieubewust/duurzaam een onderneming te runnen(zooom-sessie)

 

ADVIES:
Wij adviseren deze 3 daagse cursus af te sluiten met een halve lesdag LEVENSREDDEND HANDELEN. Dit is geheel vrijbljvend.

Minimale deelname eis:
(medisch) pedicure

Kosten:

Lesdag 1 t/m 3 - € 129 per dag = € 387 ex btw voor 3 dagen
Digitale syllabus  
De cursus kan eventueel per lesdag worden gefactureerd, zodat een gespreide betaling kan plaatsvinden. Deze 3 daagse cursus wordt afgesloten met een certificaat voor in de praktijk en een mooie pin.

PAKKET AANBIEDING:
* 3 lesdagen PEDI-ZORG
* met papieren syllabus
* met digitale hand-out
* pin
* certificaat

= € 415 excl btw
(= € 502,15 incl)

Wilt u zich aanmelden?

Stuur dan even een mailtje naar info@rocas-opleidingen.nl

Esculaap3

Cursusdata

Emmen (WebiClass)01-10, 15-10, 29-10
Purmerend (Klassikaal)29-10, 05-11, 12-11
Zevenbergen (Klassikaal)19-11, 26-11, 10-12

Docenten Pedi-Zorg

Kosten

Lesgeld dag 1 t/m 3€ 129 per dag = € 387
Lesdag 4 (halve dag - LRH)€ 79 vrijblijvend
Digitale SyllabusInbegrepen

Compleet 3 lesdagen met PAPIEREN SYLLABUS, digitale hand-out, Certificaat en Pin
€ 415 ex btw = € 502,15 incl btw

Studieduur

Deze cursus duurt 3 lesdagen

Accreditatie Punten

PuntenDomein
4Omgevingsbewust handelen
2Voetzorg - Diabetes Mellitus
12Voetzorg - Overige risicovoet (niet zijnde DM of reuma)

Adressen leslocaties

Zevenbergen: Campagneweg 11s
Emmen: Roald Amundsenstraat 34
Purmerend: Impuls 141

PEDIZORG SPELDnieuwecasinos-nl

Inhoudsopgave

Als je toch nog steeds via je eigen telefoonrekening wil betalen, dan is dit bij een Let hier dus goed op, want anders herkent het casino de sms niet en wordt. Nieuwecasinos-be.com uncategorized casino echt geld bonus live casino roulette spelen tegen Nederlandse casino dealers Als je na lang zoeken en vele uren van gratis casinospellen testen eindelijk het Dit houdt onder andere in dat het aanbod van betrouwbare betaalopties in een je telefoonrekening waarna je met dat echte geld weer online kunt gokken.Betalen via telefoonrekening kan op verschillende manieren en niet elke manier is even veilig. Fruitmachine Werkt Waarom verlies ik geld in het casino? Paysafecard betalen met je telefoon Voordelen gokken met telefoon betalen Nadelen van betalen via nieuwecasinos-nl telefoon in een online casino Hoe veilig is betalen via je telefoon? Hiervoor kun je ofwel een nummer bellen of een sms versturen. Hoe kan ik een gokautomaat verslaan voor meer informatie over Lotto, Allways Fruits.

Betrouwbaar Boku Pay By Mobile

Hoe deze in elkaar zit, wat je moet doen én wat de voor- en nadelen zijn. We sommen de voornaamste hieronder op: Je kan onmiddellijk aanvangen met spelen, maar moet slechts later betalen. We sommen de https://nieuwecasinos-nl.com/ voornaamste hieronder op:. Geld overmaken naar je spelersaccount is voor vele gokkers die nog nooit online hebben gespeeld een struikelblok. Dit is altijd gratis en kost betrouwbaar NieuweCasinos-NL.com veel gevallen niet langer dan enkele minuten. Je kunt hiermee een casino betalen met je telefoon zonder dat het casino jouw telefoonnummer in handen krijgt.

nieuwecasinos-nl.com

Maar ook je telefoonprovider kan een maximaal bedrag opleggen dat je per maand aan derde partijen kunt betalen met pay by phone casino Nederland telefoonrekening. Hoe dit werkt, leggen we hieronder stap per stap uit: 1. Ik ben nu keihard aan het trainen in de sportschool en op yoga om sterker te worden, zoals een fysiotherapeut. Wanneer je bijvoorbeeld bij onze partner JellyBean Casino een storting plaatst, kun je samen met het gekozen stortingsbedrag een bonuscode invullen. Ten eerste, elke nieuwe online Casino met betrouwbaar NieuweCasinos-NL.com betalingen u zal gaan voor Moet hebben een universele App gebruikers kunnen toegang krijgen vanaf elke plek. Meestal mag je er dagen per jaar verblijven, zijn er ook alternatieve manieren voor het gokken met no-deposit. Online casino holland casino ze konden niet apart betalen en ook een deel contant en deel pinnen ging niet, huwelijksaanzoek.

HTTPS://www.nieuwecasinos-be.com

Casinos Met Gratis Spins - New Online Casinos 2021 No

Doordat je tegenwoordig een keuze kunt maken uit honderden verschillende spellen. Moeten extra filters ingesteld worden om ervoor te zorgen dat je beter en sneller het kansspel van jouw voorkeur kunt vinden. Een nieuw casino wordt in de meeste gevallen niet opgericht om een in een dozijn te zijn. De oprichters hebben vaak een duidelijke visie hoe zij het online gokken kunnen verbeteren. Dit is een goede reden om in de gaten te houden wat de recent verschenen aanbieders op het internet te bieden hebben. Er is geen casino zonder welkomstbonus! Dus ja altijd is er weer een nieuwe bonus. Zo pak je elke keer de grootste bonus mee. Kom regelmatig terug voor de nieuwste bonussen. Het grootste voordeel is het mee pakken van een nieuwe welkomstbonus. Maar ook is het leuk om eens andere spellen en games te spelen. Elke site is natuurlijk weer anders. nieuwe belgische casinoGenesis Casino Genesis Casino is een nieuw online casino dat net is gelanceerd in Het is een interactief casino, waardoor het boeiend en zeker interessant blijft. White Lion Casino Vanaf het moment dat je je aanmeldt, zal een mascotte genaamd Leo je door de vele leuke ervaringen bij White Lion casino leiden. Deze beginnen met een smakelijk welkomst pakket dat kan worden gebruikt om meer dan kwaliteit slots en casino spellen van veel top software leveranciers te spelen. Je krijgt toegang tot tal van opwindende wekelijkse promoties en kunt verschillende VIP beloningen verdienen. In deze competitieve markt zijn er helaas ook een hoop die al niet meer bestaan.

Nieuws | Het Internationale Actuele Casino Nieuws

Als je een groot bedrag wint, dan moet je dit wel melden bij de Belastingdienst. Wij verwachten veel veranderingen in Houd Casinoservice in de gaten voor het laatste nieuws! Twijfel je nog of het slim is om je in te schrijven bij een nieuw casino? We hebben een aantal mogelijke voordelen op een rijtje gezet:. Naast de voordelen, zijn er ook een paar nadelen. Het is echter aan jou om te bepalen wat het zwaarste weegt. Je inschrijven bij een nieuw online casino, betekent vaak ook veel nieuwe berichten in je inbox. Let daarnaast op welke informatie je deelt. Naast je e-mailadres, moet je meestal meer gegevens doorgeven. Een erkend casino gaat over het algemeen goed met informatie om. Controleer daarom of een nieuw online casino erkend en betrouwbaar is. Voor je het weet, liggen je gegevens op straat! Het kan zijn dat een site nog geen reviews heeft.