Pedi-Zorg – Zorg voor Voeten

PEDI-ZORG, Zorg voor Voeten

Het woord PEDI-ZORG zegt het al: “Zorg voor voeten”.

Het doel van deze 3 daagse cursus is het uitbreiden van kennis over de achtergronden van zorg-gerelateerde aandoeningen aan de voeten, waarbij we ook kijken naar de mens die door deze voeten wordt gedragen.

Deelname aan Pedi-Zorg betekent dus niet dat er een baan als pedicure in de zorg is weggelegd, maar wel dat we te maken hebben met een pedicure die weet wat je in de praktijk kunt tegenkomen, die door de vergaarde kennis haar of zijn werk als pedicure nog beter kan uitvoeren.

Pedi-Zorg, zorg voor voeten, is ontstaan doordat de pedicure plus en de medisch pedicure bijna dagelijks in situaties terechtkomen, die in geen enkel leerboek voor de pedicure staan beschreven. Deze ervaringen en de extra vergaarde kennis, zijn door ons en onze docenten vastgelegd en de leidraad geweest bij het schrijven van deze boeiende 3-daagse cursus.

De pilotgroepen zijn in 2017 van start gegaan in Emmen, Purmerend en Zevenbergen,en deze zijn met veel enthousiasme ontvangen. De cursisten hebben een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Pedi-Zorg en deze positieve input hebben we verwerkt in het huidige programma.

Vanaf 2022 is Pedi-Zorg uitsluitend ONLINE te volgen.

Accreditatie totaal 18 punten:
12 punten in voetzorg, overige risicovoeten (niet zijnde DM of reuma)
4 punten in omgevingsbewust handelen
2 punten in voetzorg, diabetes mellitus

PEDIZORG3

Docenten die Pedi-Zorg, verzorgen zijn:

 • Mechtelien Robbers, medisch pedicure, verzorgende IG, sportpedicure
 • Thecla Hoogerhuis, verpleegkundige, medisch pedicure
 • Kitty Schutte, medisch pedicure, docent oncologie, risicovoeten, sportpedicure, assessor MP, Assessor AOV

Inhoud van Pedi-Zorg:

Beoordeling &  behandeling van zorg gerelateerde aandoeningen aan de voeten.
Duur: 3 dagen

INHOUD LESDAG 1:

 • Huid- en Huidaandoeningen – o.a. epidermolysis, Keratoderma palmoplantaris, Artritis Psoriasis, Recidiverende erysepelas, tylotisch eczeem
 • Wonden, zoals Thermische wond, stralingswond, mechanische wond, chemische wond, infectiewond, oncologische wond, circulatiestoorniswond, elektriciteits-wond, schaafwond, snijwond, steekwond, beetwond o.a.
 • 1e graads, oppervlakkige 2e graads, diepe 2e graads brandwond
 • Beïnvloedende factoren van de wondgenezing, Pijn en Stress
 • Wondclassificatie, Wagner classificatie, UT Classificatie, UT indeling stadium Ulcus, Valkuilen bij classificeren
 • Beschrijving conditie wondbed, Diabetes Mellitus, Decubitus, Oorzaken Diabetes Ulcus, Arterieel ulcus, necrose
 • Neurologische afwijkingen – neuropathie, slechte doorbloeding diabetes patiënten – Angiopathie
 • Classificatie Diabetische voet, ulcus/zweer, Neuropatische ulcus, neuro-ischemische voetulcus, neuro-ischemesiche ulcus, klinische symptomen neuropatisch en neuro-ischemische voet
 • Chronische wond, endogene factoren van een chronische wond, lokale factoren van een chronische wond, druk- en schuifkrachten, beoordelen van een wond op lokaal niveau, management van necrose
 • Doelstelling zwarte, gele, rode en gekleurde wond
 • Hypergranulatie weefsel
 • Classificatie wondbehandeling, TIME model, TIME observatie, proces wondbehandeling en overdracht en continuiteit van de zorg, rapportage
 • Wondmanagement, wondbedreparatie, voorspellende indicatoren voor wondinfectie, behandeling wondinfectie, debriment – concequenties, onderdelen wondreparatie, management wondvocht
 • Maden & verzorging
 • Vochtige wondbehandeling, spoelen

Wondverbanden:

 • anti bacteriële zalf gaas, vet gaas, silicone gaas, honingverbanden, schuimverbanden, hydrogel, transparante huidfolies, compressietherapie, toepassing verbandmaterialen
 • Anamnese/screenen, opstellen behandelplan, doorverwijzing naar specialist / opstellen preventieplan, anamneseplan, advies, declaratie

INHOUD DAG 2

 • Psychiatrische- en persoonlijkheidsstoornissen
 • Angsthazen, lastpakken, narcistische persoonlijkheidsstoornissen, theatrale persoonlijkheid
 • Antisociale persoonlijkheid
 • Borderline
 • Dementie algemeen
 • Ziekte van Alzheimer, weerstand
 • Vasculaire dementie, Fronto temporale dementie
 • Lewy body dementie
 • Pijn bij dementie
 • Herkennen van de symptomen van een herseninfarct of –bloeding CVA
 • Kenmerken CVA
 • Afasie, Apraxie, Agnoisie, Perseveren
 • PAV – Perifeer Arterieel Vaatlijden
 • Complicaties en risicofactoren PAV
 • Chronische Tromboflebitis, kenmerken en behandeling
 • Het lymfestelsel, lympoedeem
 • Klachten en therapieën bij lympoedeem
 • Zwachtelen, hoe en waarom
 • Steunkousen, soorten, aanmeten, hulpmiddelen

INHOUD DAG 3

 • Wat als….? Slecht nieuws gesprekken
 • Medische terminologie – het 'Potjes-Latijn’ wordt uitgebreid uitgelegd - met voorvoegsels, achtervoegsels en uitleg hoe men de termen uitspreekt
 • Spoon theory - film
 • ALS – amyotrofische laterale sclerose
  Feiten en cijfers, vormen, spieren, medicatie, fasciculaties, spreken, slikken, ademhalinig, behandeling, cognitieve veranderingen, zorg en aandachtspunten
 • HMSN – Herediataire Motorische en Sensorische Neuropathie (verzamelnaam voor een aantal erfelijke ziekten waarbij de zenuwen zijn aangetast)
 • HMSN, verschillende typen – uitleg
 • Ziekte van Parkinson en MS, houding, zorg
 • Pijn, Wat is pijn?
 • Neuropatische pijnen
 • Guillain-Barré Syndroom, aandoening van de perifere zenuwen
 • Dystrofie, warme en koude dystrofie, ontstaan, behandeling
 • Ziekte van Kahler – Multipel Myeloom – vorm van beenmergkanker, uitleg, behandeling
 • Anamnese, onderzoek en diagnose, vraaggesprek om een ziektegeschiedenis in kaart te brengen, gesprek met cliënt maar ook met diens vertegenwoordiger, invullen, uitwerken, onderzoek door arts, soorten onderzoeken zoals röntgen, CT, laboratorium, ECG, EEG, EMG, Urine, Faces, Sputum, Pathologisch anatomisch onderzoek, immunologisch onderzoek, allergologisch onderzoek e.a.
 • Zorg en zaken, gezondheidszorg, ontwikkelingen in de zorg, de zorgmarkt
 • De Medische Voet – bij zorgverzekeraars kan dit een hamerteen zijn, maar ook psoriasisnagels
 • Welke aandoeningen vallen onder de vergoedingen?
 • Zooomsessie, interactief in de groep - milieubewust/duurzaam en verantwoord een onderneming runnen

LEERDOELEN:

Na het volgen van de cursus PEDI-ZORG is de cursist in staat:

 • de soorten wonden, wondclassificaties, wondbehandelingen en wondverbanden te herkennen,
 • kent de cursist de risico’s van de wonden en is de cursist in staat haar/zijn grenzen te bepalen met betrekking tot de behandeling
 • Is de cursist in staat persoonlijkheids- en psychiatrische stoornissen te herkennen en hier mee om te gaan
 • Herkent de cursist de verschillende vormen van dementie, zoals Alzheimer, vasculaire dementie, Fronto temporale dementie, Lewy body dementie, dementie en pijn
 • Is de cursist in staat de kenmerken van CVA te herkennen en weet de cursist hoe hij hier mee om moet gaan
 • Heeft de cursist kennis van PAV en de bijbehorende risico’s
 • Heeft de cursist kennis van Chronische tromboflebitis en de behandeling hiervan (door andere discipline)
 • Heeft de cursist kennis van Lympoedeem, kent de klachten en de therapiën
 • Heeft de cursist kennis van het zwachtelen, (door andere disciplines uitgevoerd)
 • Is de cursist in staat de cliënt te assisteren met het aanbrengen van steunkousen en herkent de cursist de verschillende soorten kousen en toepassingen
 • Heeft de cursist kennis van de medische terminologie, waardoor men beter kan communiceren met andere zorgverleners (lees; artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen etc). Ook bevordert dit het correct en professioneel schrijven van een verwijsbrief of een terugkoppeling naar de diverse zorgverleners. Bevorderen van professionele communicatie in de multi-disciplinaire zorg
 • Kan de cursist beter omgaan met slecht nieuws gesprekken
 • Heeft de cursist kennis van diverse chronische aandoeningen zoals ALS, MS, Ziekte van Parkinson, HMSN
 • Heeft de cursist kennis van zenuwpijn, neuropatische pijnen
 • (Her)kent de cursist de diverse vormen van dystrofie
 • (her)kent de cursist de symptomen en gevolgen van de ziekte van Kahler
 • Kent de cursist de zakelijke weg van Zorg en Zaken rondom de ondernemer “pedicure” zoals oa zorgvergoedingen, en de ontwikkelingen in de zorg
 • Is de cursist in staat een gedegen anamnese uit te voeren
 • Is de cursist zich bewust van haar/zijn maatschappelijke rol en kan hierdoor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Heeft de cursist kennis van de juiste werkhouding, weet wanneer er hulp moet worden ingeschakeld dmv een mantelzorger en weet bedlegerige patiënten goed en verantwoord te behandelen (Arbo)
 • Is de cursist in staat de cliënt goed te kunnen adviseren
 • Is de cursist in staat op een juiste en adequate manier door te verwijzen naar de juiste discipline
 • is de cursist in staat samen te werken met andere disciplines
 • is de cursist in staat een juiste anamnese op te stellen
 • is de cursist in staat een preventieplan op te stellen
 • is de cursist in staat goed te kunnen communiceren met cliënt
 • is de cursist in staat een goede declaratie op te stellen mbt het verstrekte advies
 • is de cursist in staat ‘milieubewust/duurzaam een onderneming te runnen(zooom-sessie)

ADVIES:
Wij adviseren deze 3 daagse cursus af te sluiten met een halve lesdag LEVENSREDDEND HANDELEN. Dit is geheel vrijbiljvend.

Minimale deelname eis:
(medisch) pedicure

Cursusduur: 3 lesdagen á 8 uur

Kosten:

Lesdag 1 t/m 3 - € 129 per dag (inclusief Digitale syllabus)
De lesdagen zijn vrijgesteld van BTW.
Toetsing na iedere lesdag.
Deze 3 daagse cursus wordt afgesloten met een digitaal certificaat.

Niveau:
Basiscursus

Groepsgrootte:
Minimaal 6, geen maximum

SAMENGEVAT:
* 3 lesdagen PEDI-ZORG
* met digitale syllabus
* met digitale hand-out
* pin
* certificaat

Muurbordje?
Helaas mogen we geen muurbordjes meer uitgeven, maar indien u dit wel graag wilt voor aan de muur van uw praktijk, dan kunnen deze besteld worden via Het Pedicure Collectief -  [email protected]

Wilt u zich aanmelden?

Stuur dan even een mailtje naar [email protected] 

Cursusdata

 

Data volgen.

Esculaap3

Kosten

Lesgeld dag 1 t/m 3€ 129 per dag
Lesdag 4 (halve dag - LRH) niet verplicht, alleen een tip€ 79 vrijblijvend

Lestijden: 09.30 - 16.00 uur

De lesgelden zijn vrijgesteld van BTW.

Studieduur

Deze cursus duurt 3 lesdagen

Accreditatie Punten

In aanvraag
(Laatst bijgewerkt: 23-01-2024)

 

Adressen leslocaties

PEDI-ZORG is een ONLINE cursus

PEDIZORG SPELD