Bedrijfshulpverlening (BHV)

Tijdens deze boeiende en vooral praktisch gerichte cursusdag worden de volgende onderwerpen behandeld:
bhv1

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Hierbij te denken aan eenvoudige verwondingen, maar ook de grotere letsels. Alsmede het aanbrengen van (wonddruk) verbanden inclusief mitella/ brede das.
  • Reanimatie/AED. Hierbij behandelen we de richtlijnen van de reanimatieraad bij reanimeren. Hartslagcontrole en ademhaling. Stabiel leggen en actief reanimeren. met en zonder AED.
  • Bewustzijnsstoornissen, buik naar rug draaien en stabiele zijligging
  • De vijf belangrijke punten, incl de Noodvervoersgreep van Rautek inclusief beoefenen.
  • Verslikking/verstikking (stoten tussen de schouderbladen/buikstoten (Heimlichgreep)
  • Uitwendige bloedingen (snelverband/wonddrukverband)
 • Noodvervoersgreep vanaf stoel / grond. Botbreuken en ontwrichtingen, wervelletsel, oogletsel
 • Alarmeren, functie/taak inhoud, nazorg, spoedeisende en niet spoedeisende eerste hulp
 • Benaderingsschema div
 • Shock, brandwonden, huidwonden
 • Arbowet, RI&E opstellen, alarmeren hulpdiensten, samenwerken en communicatie met hulpdiensten, verlenen van nazorg
 • Ontruiming & ontruimingprocedures, vluchtroutes, noodverlichting, luchtbehandeling, gedrag mensen bij ontruiming
 • Brandbestrijding, brandstadia, openen deuren, gevaren, div. blusmiddelen bij brand
 • Gevaaretiketten, verbanddoos

LEERDOELEN BHV – BEDRIJFSHULPVERLENE

 • Leerling weet wat de Arbowet inhoud met betrekking tot de bedrijfshulpverlening
 • Leerling kan een RI&E opstellen
 • Leerling kan alarmeren en samenwerken met professionele hulpverleningsorganisaties
 • Leerling leert de ontruimingsprocedures, vluchtroutes, luchtbehandeling, gedrag mensen bij ontruiming
 • Leerling leert diverse facetten over de brandbestrijding, brandstadia, deuren, gevaren, blusmiddelen, gevaaretiketten
 • Leerling leert om te gaan met het benaderingsschema, brandwonden, huidwonden
 • Leerling weet wanneer “spoedeisende eerste hulp” nodig is, en wanneer “niet spoedeisende eerste hulp” nodig is.
 • Leerling leert het herkennen van de verschillende symptomen van personen die in levensbedreigende situaties zijn terechtgekomen
 • Leerling weet de juiste behandeling toe te passen bij personen die in levensbedreigende situaties zijn terechtgekomen
 • Leerling weet hoe een reanimatie uitgevoerd moet worden
 • Leerling weet de werking van een AED apparaat en hoe deze toegepast moet worden
 • Leerling weet hoe de behandeling toegepast kan worden bij verslikking / verstikking
 • Leerling weet hoe een snelverband aangelegd kan worden
 • Leerling weet hoe een ernstige bloeding gestelpt kan worden - wonddrukverband
 • Leerling weet hoe hij om moet gaan met bewustzijn stoornissen
 • Leerling weet hoe een slachtoffer benaderd moet worden
 • Leerling volgt 1 x per 2 jaar de training BHV om de kennis op peil te houden en het certificaat te verlengen

Na afloop van de cursus ontvangt u een pas: BHV met een geldigheid van 2 jaar.
Deze lesdag wordt verzorgd door een erkend, externe opleider die BHV als specialisatie heeft.

Accreditatie:
In aanvraag
(Laatst bijgewerkt: 23-01-2024)

Kosten:
€ 149 (BTW-vrij)

Niveau:
Basiscursus

Toelatingseis:
Basis Pedicure

Groepsgrootte:
Minimaal 6, maximaal 12

levensreddend3

Cursusdata

Data volgen.

 

Kosten

Lesgeld€ 149
LesmaterialenInbegrepen tijdens de les

De lesgelden zijn vrijgesteld van BTW.

Studieduur

Deze cursus duurt 1 lesdag
start om 09.00 uur tot 12.30 uur = levensreddend handelen
13.00 uur tot 16.00 uur = brandpreventie & communicatie

Adressen leslocaties

Emmen: Roald Amundsenstraat 34

bhv2