Persoonlijkheidsstoornissen en dementie in de pedicurepraktijk

 

Persoonlijkheidsstoornissen zijn psychische aandoeningen waarbij individuen afwijken van de normale manier van denken, voelen, en omgaan met anderen. Deze stoornissen leiden vaak tot langdurige patronen van gedrag en innerlijke ervaringen die problemen veroorzaken in het dagelijks functioneren en in relaties met anderen. Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen, waaronder:

 1. Borderline persoonlijkheidsstoornis: Mensen met deze stoornis hebben vaak instabiele emoties, relaties en zelfbeeld. Ze kunnen impulsief gedrag vertonen en moeite hebben met het reguleren van emoties.
 2. Narcistische persoonlijkheidsstoornis: Personen met deze stoornis hebben een opgeblazen gevoel van eigenwaarde en een gebrek aan empathie voor anderen. Ze streven vaak naar bewondering en hebben behoefte aan speciale behandeling.
 3. Antisociale persoonlijkheidsstoornis: Mensen met deze stoornis vertonen vaak roekeloos en antisociaal gedrag, zoals liegen, manipulatie, en overtreden van regels en grenzen. Ze tonen vaak weinig berouw of schuldgevoel.

Het omgaan met persoonlijkheidsstoornissen in de pedicurepraktijk kan uitdagend zijn, maar het is belangrijk om zowel professioneel als empathisch te blijven.

Dementie is een aandoening waarbij de cognitieve functies van een persoon, zoals geheugen, denken, oriëntatie, begrip, rekenen, taal en oordeelsvermogen, geleidelijk achteruitgaan. Het kan ook leiden tot veranderingen in gedrag en stemming. Deze aandoening wordt meestal veroorzaakt door hersenziekten, waarvan de meest voorkomende de ziekte van Alzheimer is, samen met vasculaire dementie, Lewy body dementie en frontotemporale dementie.

In de pedicurepraktijk is het van belang om de specifieke behoeften van cliënten met dementie te erkennen en hierop in te spelen. Dit kan betekenen dat de omgeving wordt aangepast om verwarring te verminderen, een rustige en vertrouwde sfeer te creëren, en het gebruik van duidelijke en eenvoudige taal en instructies om communicatie te vergemakkelijken.

Het herkennen van pijn bij mensen met dementie kan uitdagend zijn, omdat zij mogelijk niet in staat zijn om hun pijn te uiten. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan non-verbale signalen, zoals grimassen, rusteloosheid of veranderingen in eet- en slaappatronen, die kunnen wijzen op pijn.

LEERDOELEN bij PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN & DEMENTIE IN DE PRAKTIJK

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN:
Ken de grenzen: Wees je bewust van je eigen grenzen en wees duidelijk over wat wel en niet acceptabel gedrag is in de praktijk.

 1. Bied structuur en duidelijkheid: Houd de communicatie en instructies helder en concreet om verwarring te voorkomen.
 2. Wees geduldig en empathisch: Probeer te begrijpen dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen vaak worstelen met innerlijke conflicten en moeilijkheden in hun relaties. Toon begrip en empathie, maar blijf professioneel.
 3. Stel grenzen indien nodig: Als het gedrag van een cliënt ongepast of storend wordt, wees dan assertief en stel duidelijke grenzen.

Door bewust te zijn van de specifieke behoeften van cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en door passende strategieën toe te passen, kun je een professionele en ondersteunende omgeving creëren in de pedicurepraktijk.


DEMENTIE:

 1. Leer over de aard en symptomen van dementie, inclusief de verschillende vormen zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body dementie en frontotemporale dementie.
 2. Erkennen van specifieke behoeften: Identificeer de specifieke behoeften van cliënten met dementie in de pedicurepraktijk, zoals het creëren van een rustige en vertrouwde omgeving en het aanpassen van communicatiestrategieën.
 3. Effectieve communicatievaardigheden: Ontwikkel vaardigheden om duidelijke en eenvoudige taal te gebruiken, instructies aan te passen aan het niveau van begrip van de cliënt en non-verbale signalen te herkennen die kunnen wijzen op pijn of ongemak.
 4. Herkennen van pijn en ongemak: Leer hoe je non-verbale signalen kunt interpreteren die kunnen duiden op pijn of ongemak bij cliënten met dementie, en leer hoe je hierop adequaat kunt reageren.
 5. Zelfzorg en professionele grenzen: Begrijp het belang van zelfzorg en het stellen van professionele grenzen bij het werken met cliënten met dementie, om zo de kwaliteit van zorg te behouden en burn-out te voorkomen.

Door deze leerdoelen te bereiken, kunnen pedicureprofessionals beter voorbereid zijn om cliënten met dementie te ondersteunen en hen de zorg te bieden die ze nodig hebben in de pedicurepraktijk.

Niveau:
Basiscursus

Toelatingseis:
Pedicure

Groepsgrootte:
Minimaal 6, geen maximum

Deze cursus wordt afgesloten met een (digitaal) certificaat.

Cursusdata

Webinar (Voor thuis)24-05-24, 28-06-24, 11-10-24, 29-11-24

Cursusdata onder voorbehoud.

Kosten

Leskosten€ 69

De lesgelden zijn vrijgesteld van BTW.

Studieduur

Deze cursus duurt een halve lesdag.
Lestijden 09.00 - 13.00 uur tenzij anders aangegeven

Accreditatiepunten

1 punt in specialistische voetzorg
2 punten in reflectie