Vaatproblematiek in de pedicurepraktijk

De cursus "Vaatproblematiek in de pedicurepraktijk" behandelt verschillende aspecten van vaatproblemen die relevant zijn voor pedicures. Dit omvat onder andere de herkenning en behandeling van vaatgerelateerde aandoeningen zoals CVA, PAV, trombofilie, lipoedeem en veneuze oedeem en de bijbehorende complicaties. Daarnaast worden ook onderwerpen zoals chronische tromboflebitis, het lymfestelsel en lymfoedeem besproken, samen met de therapieën die hiervoor beschikbaar zijn, waaronder zwachtelen en het gebruik van steunkousen.

Leerdoelen:

 • Leerling kan de symptomen van een herseninfarct of -bloeding (CVA) identificeren en herkennen.
 • Leerling kan de kenmerken van een CVA herkennen en benoemen.
 • Leerling begrijpt de betekenis van afasie, apraxie, agnosie en persevereren, en kan deze symptomen herkennen bij patiënten met een CVA.
 • Leerling kan de risico's en complicaties van PAV herkennen en beschrijven.
 • Leerling heeft kennis van chronische tromboflebitis, herkennen de kenmerken en begrijpen de mogelijke behandelingen.
 • Leerling begrijpt de functies van het lymfestelsel en kan deze uitleggen.
 • Leerling begrijpt wat lymfoedeem is, kan de symptomen herkennen en is op de hoogte van de verschillende therapieën die hiervoor beschikbaar zijn.
 • Leerling begrijpt wat compressietherapie inhoudt, inclusief zwachtelen en het gebruik van steunkousen, en kan de toepassingen hiervan beschrijven.
 • Leerling kan de symptomen van lipoedeem en veneus oedeem identificeren en herkennen.
 • Leerling begrijpt de verschillende oorzaken en mechanismen achter lipoedeem en veneus oedeem.
 • Leerling kan de mogelijke complicaties van lipoedeem en veneus oedeem herkennen en beschrijven.
 • Leerling is op de hoogte van de beschikbare behandelingsmogelijkheden voor lipoedeem en veneus oedeem, inclusief therapieën zoals manuele lymfedrainage, compressietherapie en bewegingstherapie.
 • Leerling begrijpt het belang van een multidisciplinaire aanpak.

Door het voltooien van deze cursus zal de leerling goed voorbereid zijn om cliënten met vaatproblemen in de pedicurepraktijk te herkennen, te behandelen en te begeleiden.

Kosten: € 69 excl. BTW.

Kan alleen als webinar worden gevolgd.

Accreditatie:
In aanvraag

Niveau:
Basiscursus

Toelatingseis:
Pedicure

Groepsgrootte:
Minimaal 6, geen maximum

De cursusdag wordt afgesloten met een digitaal certificaat van deelname.

Cursusdata

Webinar (Voor thuis)05-07-24, 20-09-24, 15-11-24

26-04-2024
05-07-2024
20-09-2024
15-11-2024
lestijden: van 09.15 - 12.30 uur

Kosten

Leskosten€ 69

De lesgelden zijn vrijgesteld van BTW.

Studieduur

Deze cursus duurt een halve lesdag, van 09:15 tot 12:30.

Accreditatiepunten

3 punten in Algemene Voetzorg (niveau 4)