Medische Communicatie

Tijdens de cursus Medische Communicatie, duiken we in de wereld van potjeslatijn, klanken, uitspraken en Latijnse benamingen.
We gaan ons richten op het verbeteren van de communicatie met andere disciplines door middel van effectieve medische communicatie en het juiste gebruik van medische (vaak latijnse) woorden en termen.

In deze cursus streven we ernaar om de deelnemers te voorzien van de nodige vaardigheden en kennis om succesvol te communiceren binnen de medische sector.

De leerdoelen van deze cursus omvatten:

  1. Beheersing van medische terminologie: Deelnemers zullen bekend worden met potjeslatijn, klanken en uitspraken, en zullen in staat zijn om Latijnse benamingen correct uit te spreken en te begrijpen.
  2. Verbeterde communicatie met andere disciplines: Door het gebruik van juiste medische termen en effectieve communicatietechnieken zullen de deelnemers in staat zijn om beter te communiceren met collega's en andere zorgverleners binnen multidisciplinaire teams.
  3. Versterking van professionele communicatievaardigheden: Deelnemers zullen leren hoe ze op een duidelijke, begrijpelijke en respectvolle manier kunnen communiceren met patiënten, collega's en andere zorgverleners.
  4. Ontwikkeling van een breed begrip van medische terminologie: Na afloop van de cursus zullen deelnemers een uitgebreide kennis hebben van medische terminologie en zullen ze in staat zijn om deze terminologie toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden.
  5. Cliënten doorverwijzen waarbij medische termen worden ingezet.  Je leert hoe je op een duidelijke en begrijpelijke manier kunt communiceren met patiënten, collega's en andere zorgverleners. Daarnaast zul je vaardigheden ontwikkelen om cliënten adequaat door te verwijzen naar andere specialisten binnen de medische wereld, waarbij je gebruikmaakt van accurate medische terminologie.

 

 

Kortom, deze cursus is ontworpen om jouw medische communicatievaardigheden te versterken, zodat je met vertrouwen en deskundigheid kunt communiceren en samenwerking binnen de multidisciplinaire zorg.


Niveau:
Basiscursus

Toelatingseis:
Pedicure

Accreditatie:
In aanvraag
(Laatst bijgewerkt: 23-01-2024)

Groepsgrootte:
Minimaal 6, geen maximum

Foto: apothekersflessen by courtesy of houtsbergfirst.com

Cursusdata

Webinar (Voor thuis)18-09-24, 13-11-24

Cursusdata onder voorbehoud.

Kosten

Leskosten€ 69

De lesgelden zijn vrijgesteld van BTW.

Studieduur

Deze training duurt 1/2 lesdag
09.30 - 12.30 uur (dag) of
19.00 - 22.00 uur (avond)

Accreditatiepunten

In aanvraag
(Laatst bijgewerkt: 23-01-2024)