Wonden en Wondbehandeling

Tijdens deze lesdag gaan we dieper in op de achtergronden van wonden en wondbehandeling. Daarnaast is een goede anamnese, advies, preventieplan en doorverwijzing een must.

 • Huid- en huidaandoeningen
 • Wonden (gele, zwarte, rode en gemengde kleuren wonden) wondclassificatie
 • Beoordeling van wonden
 • TIME model wonden
 • Ulcera
 • Diabetes Mellitis wonden
 • Wondverbandmiddelen
 • Diverse casussen

LEERDOELEN:
Na het volgen van de lesdag WONDEN EN WONDBEHANDELING is de cursist in staat:

 • de soorten wonden, wondclassificaties, wondbehandelingen en wondverbanden te herkennen,
 • kent de cursist de risico’s van de wonden en is de cursist in staat haar/zijn grenzen te bepalen met betrekking tot de behandeling
 • Is de cursist in staat de cliënt goed te kunnen adviseren
 • Is de cursist in staat op een juiste en adequate manier door te verwijzen naar de juiste discipline
 • is de cursist in staat samen te werken met andere disciplines
 • is de cursist in staat een juiste anamnese op te stellen
 • is de cursist in staat een preventieplan op te stellen
 • is de cursist in staat goed te kunnen communiceren met cliënt
 • is de cursist in staat een goede declaratie op te stellen mbt het verstrekte advies.


Cursusdata

Webinars (Voor thuis)03-02-23, 31-03-23

Cursusdata onder voorbehoud.

Kosten

Leskosten€ 129

Genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Studieduur

Deze cursus duurt 1 lesdag.

Accreditatiepunten

6 punten in het domein Voetzorg - Overige voetzorg.