Wonden en Wondbehandeling

Tijdens deze lesdag gaan we dieper in op de achtergronden van wonden en wondbehandeling. Daarnaast is een goede anamnese, advies, preventieplan en doorverwijzing een must.

 • Huid- en huidaandoeningen
 • Wonden (gele, zwarte, rode en gemengde kleuren wonden) wondclassificatie
 • Beoordeling van wonden
 • TIME model wonden
 • Ulcera
 • Diabetes Mellitis wonden
 • Wondverbandmiddelen
 • Diverse casussen

LEERDOELEN:
Na het volgen van de lesdag WONDEN EN WONDBEHANDELING is de cursist in staat:

 • de soorten wonden, wondclassificaties, wondbehandelingen en wondverbanden te herkennen,
 • kent de cursist de risico’s van de wonden en is de cursist in staat haar/zijn grenzen te bepalen met betrekking tot de behandeling
 • Is de cursist in staat de cliënt goed te kunnen adviseren
 • Is de cursist in staat op een juiste en adequate manier door te verwijzen naar de juiste discipline
 • is de cursist in staat samen te werken met andere disciplines
 • is de cursist in staat een juiste anamnese op te stellen
 • is de cursist in staat een preventieplan op te stellen
 • is de cursist in staat goed te kunnen communiceren met cliënt
 • is de cursist in staat een goede declaratie op te stellen mbt het verstrekte advies.

Aan het einde van elke cursus wordt ter afsluiting, in de vorm van een kahoot, de opgedane kennis getoetst.
Daarom is het belangrijk uw mobiele telefoon bij de hand te hebben.
De kennistoets bevestigt uw deelname aan de lesdag.
De cursusdag wordt afgesloten met een certificaat van deelname.


Cursusdata

Webinars (Voor thuis)09-06-23

Cursusdata onder voorbehoud.

Kosten

Leskosten€ 129

Genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Studieduur

Deze cursus duurt 1 lesdag.

Accreditatiepunten

6 punten in het domein Voetzorg - Overige voetzorg.