Kwaliteitsbewust handelen

DOMEIN: KWALITEITSBEWUST HANDELEN – 3 punten per cursus

PDCA1
Er zijn 2 nieuwe cursussen bij Rocas, met alle ins en outs over kwaliteitsbewust handelen.

Vanaf 2018 hebben Medisch pedicures 1 x 3 punten nodig in het domein kwaliteitsbewust handelen en door het volgen van een van deze 2 cursussen wordt hieraan voldaan.

U kunt kiezen:

1. KWALITEIT MET BELEID

In het Training/cursus Kwaliteit met beleid zoemen we in op voornamelijk kwaliteitszorg waarmee we zicht en inzicht willen krijgen bij de cursisten om productkwaliteit, proceskwaliteit en integrale praktijk en alles wat daarmee te maken heeft in kaart te brengen.

In deze training gaat het over processen waarmee je te maken krijgt als ondernemer. Naast het geven van behandelingen en het omgaan met cliënten heb je als ondernemer te maken met beleidsprocessen, wetten en regels, kennis en kunde op peil houden/KRP, eisen voor de inrichting etc.

Het gaat bij het beleidsmatige deel om hoe je in je praktijk de kwaliteitszorg goed in kaart brengt.

Wanneer je processen hebt beschreven, dan kom je tot een goed overzicht van de zaken die je regelt aangaande productkwaliteit, proceskwaliteit en integrale praktijk.

Door kwaliteitskenmerken te verzamelen en te plaatsen in een matrix kom je tot een meetbaar instrument.Het klachtenbeleid en geschillencommissie wordt uitgelegd. Als ondernemer moet je weten hoe je op professionele manier met klachten omgaat/dat je weet hoe je dan moet handelen.

Met een bedrijfs-SWOT breng je sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in beeld en deze worden besproken. Een bedrijf-SWOT gaat alleen over je bedrijf en niet is niet persoonlijk.

Met bovengenoemde zaken moet de cursist kunnen komen tot het maken van een PDCA-cyclus.

 

2. KWALITEIT IN PRAKTIJK

Bij de training Kwaliteit in praktijk gaat het om hoe je als pedicure je werkwijze qua behandelingen en omgaan met je cliënten bewaakt, in kaart brengt en bijstuurt.

In deze training gaat het om zaken in kaart te brengen die betrekking hebben op de behandeling en de cliënt. Waar zitten verbeterpunten en hoe kun je deze veranderen. Hierover wordt in deze training uitleg gegeven om zo te kunnen komen tot het maken van en het gebruiken van deze PDCA-cyclus.

  • Hygiëne
  • Arbo
  • Milieu
  • Veiligheid
  • Checklist Code
  • Zelfreflexie:
  • – Enquête/Klanttevredenheidsonderzoek om  de behandelingen en omgaan met cliënten in kaart te brengen
  • -SWOT => persoonlijke SWOT maken
  • Timemangement: planning, afspraaktijden, wachttijden

Aan de hand van bovengenoemde zaken wordt er door de cursist een PDCA-cyclus gemaakt waarbij  de cursist een te veranderen situatie in eigen praktijk gaat beschrijven en uitvoeren.Het gaat om het in kaart brengen van zaken die betrekking hebben op de voetenzorg/voetbehandelingen  én het omgaan met de cliënt.

Deze cursus is in 2 aparte dagdelen te volgen op de volgende locaties:
Emmen, Zevenbergen, Purmerend, Arnhem, Rotterdam en Baarn.

Accreditatie: 3 punten per dagdeel.
Docent: Christine Nijhuis, Kitty Schutte, Elly de Jong

Kosten: € 69 per dagdeel excl btw

Indien u 2 dagdelen wenst te volgen kost de gehele lesdag € 119 ex btw