STAP Subsidie – niet meer mogelijk voor “niet OCW erkende scholen”

Studeren met STAP SUBSIDIE niet meer mogelijk bij ROCAS.

De overheid heeft bepaald dat uitsluitend OCW erkende scholen de komende STAP subsidies mogen aanbieden.

OCW = Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor.

Particulier onderwijs zoals dit bij ROCAS en bij veel meer particuliere opleiders het geval is, valt niet onder erkende OCW scholen.
OCW scholen zijn bijvoorbeeld ROC’s. Voor het MBO is dat het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo).- vaak meerjarige pedicure- of schoonheidsopleidingen.

Hoewel Provoet zich als Branche organisatie volledig heeft ingezet de erkenning voor de niet OCW scholing alsnog onder te kunnen brengen bij het NLQF *), heeft dit gesprek helaas niet hetgeen gebracht waar we op hoopten.

Derhalve zal de STAP subsidie niet meer gerealiseerd kunnen worden door particuliere opleiders.

Mocht je toch een opleiding tot pedicure, medisch pedicure of schoonheidsspecialist met een STAP subsidie willen volgen, probeer het dan bij een OCW erkende school zoals bijv. een ROC school.

———————————————

*) Wat is NLQF?
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van diploma’s. Alle door OCW ingeschaalde kwalificaties zijn ingeschaald in het NLQF. Het NLQF bestaat uit acht niveaus en één instroomniveau. De inschaling van private kwalificaties op een van de niveaus maakt het mogelijk om het niveau van alle kwalificaties met elkaar te vergelijken. Het is handig voor werkgevers om te weten welk niveau een (niet formeel) diploma heeft. Deze houvast en duidelijkheid geldt natuurlijk ook voor werknemers zelf. Private opleiders kunnen met een NLQF niveau hun kwaliteit laten zien.

——————————————–