Voetzorg bij Dementie

Persoonlijkheidsstoornissen en dementie in de praktijk

Persoonlijkheidsstoornissen en dementie in de praktijk

Werken als pedicure met cliënten die persoonlijkheidsstoornissen of dementie hebben, vereist specifieke vaardigheden en benaderingen. Het kan zowel lonend als uitdagend zijn.

Definitie van dementie: verzamelnaam van een groot aantal geestelijke stoornissen veroorzaakt door afname van de hersenfuncties.

Dementie wordt gekenmerkt door teruggang in het denkvermogen, gevoelsleven, cognitieve functies (zoals waarneming, aandacht, geheugen, oriëntatie, taalgebruik, vaardigheden), intellect en herinneringscapaciteit.

Doel van deze lesdag is om een breder inzicht te krijgen in de verschillende persoonlijkheidsstoornissen.  De problematiek die persoonlijkheidsstoornissen met zich meebrengt te herkennen, en handvaten om hier mee om te kunnen gaan.

Bij de dementie leren we over de verschillende vormen van dementie. De kenmerken van deze verschillen herkennen. Inzicht/handvaten krijgen in benadering van een lastige demente patiënt. Een plan van aanpak maken wanneer een demente patiënt voetzorg weigert.

Je leert hoe het brein werkt bij pijn bij de demente mens. Hierdoor begrijpen we beter waarom een demente patiënt pijn heeft, wanneer wij eigenlijk denken dat iets geen pijn hoort te doen, of juist wel pijn hoort te doen.

Leerdoelen:

 • Psychiatrische- en persoonlijkheidsstoornissen
 • De cursist herkent de verschillende vormen van dementie
 • Angsthazen, lastpakken, narcistische persoonlijkheidsstoornissen, theatrale persoonlijkheid
 • Antisociale persoonlijkheid
 • Borderline
 • Dementie algemeen
 • Ziekte van Alzheimer, weerstand
 • Vasculaire dementie, Fronto temporale dementie
 • Lewy body dementie
 • Probleemgedrag
 • Pijn bij dementie
  waardoor je beter kunt omgaan met mensen die dementie hebben

Niveau:
Basiscursus

Toelatingseis:
Pedicure

Groepsgrootte:
Minimaal 6, geen maximum

Indien los gevolgd wordt deze cursus afgesloten met een digitaal certificaat.

Dementie

Cursusdata

Webinar (Voor thuis)15-03-24, 24-05-24

Cursusdata onder voorbehoud.

Kosten

Leskosten€ 69

De lesgelden zijn vrijgesteld van BTW.

Studieduur

Deze cursus duurt een halve lesdag.
Lestijden 09.30 - 12.30 uur

Accreditatiepunten

In aanvraag
(Laatst bijgewerkt: 23-01-2024)