Subsidies tot € 1250 voor de Opleiding Pedicure en Medisch Pedicure!

Foto subsidiePedicure… de wereld aan je voeten….
Covid-19 heeft ons allemaal in z’n greep waardoor er o.a. op de arbeidsmarkt veel spanningen zijn ontstaan. Zo kunnen veel mensen hun oude werkzaamheden niet blijven uitvoeren en worden tijdelijke contracten definitief ontbonden.

Dit is een van de redenen waarom het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen de kans wil geven, in het kader van NL-leert door met inzet van sectoraal maatwerk subsidies te verstrekken zodat er kosteloos online/e-learning opleidingen gevolgd kunnen worden.

In samenwerking met ProVoet zijn er ook voor de pedicurebranche subsidies aangevraagd, zodat iedereen de kans krijgt zich deel kosteloos om te scholen.
Per opleidingstraject (zie onderstaand schema) zal er € 1250 beschikbaar worden gesteld voor gemotiveerde mensen, die graag pedicure en/of medisch pedicure willen worden. De eerste aanvraag is helaas afgekeurd, maar met ProVoet als penvoerder is er een nieuwe aanvraag ingediend, waarvan wij in de loop van april een definitief antwoord op hopen te krijgen.

Kom ik hiervoor in aanmerking?
Mensen in loondienst, werkzoekenden, ZZP’ers die minimaal 18 jaar oud zijn kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

Hoe gaat het dan in z’n werk?
Je kunt in de voorinschrijving via het subsidie-aanvraagformulier voor één of meerdere scholingstrajecten aanmelden. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
Dit betekent nog niet dat het definitief is, want nadat het ministerie de toestemming heeft verleend, zullen er nog intake gesprekken plaatsvinden bij ROCAS. We laten je hierbij de lesmaterialen zien en vertellen je over wat er van je verwacht wordt als je het opleidingstraject gaat bewandelen. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar.

b4c17b47-c740-4757-a953-79977922eaf3Looptijd opleidingstraject is circa 12 maanden
Het gehele opleidingstraject heeft een duur van maximaal 12 maanden. Dat betekent dat je na toekenning van de subsidieverlening nog 12 maanden de tijd hebt om het traject positief af te ronden.

Voorinschrijving is gestart!
Als jij denkt dat dit traject bij jou past en je wilt je bij voorinschrijving aanmelden? Neem dan contact met ons op en reserveer alvast een plaats. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Na het intake gesprek zal worden bepaald of jij de geschikte kandidaat bent voor een van deze trajecten.
Zodra de subsidie door het Ministerie akkoord is bevonden zullen we contact met je opnemen.

Subsidie-trajecten die je kunt volgen:

 1. logo-provoetPedicure branche opleiding
  Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de beroepsopleiding pedicure.
  Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers met een goede motivatie
  Instroom:  VMBO of hoger
  Het praktijklessen zijn niet inbegrepen bij dit subsidietraject.
  Duur: max 12 maanden na subsidieverlening
  Leervorm: Online leren met audio/visuele begeleiding, oefentoetsen e.a.
  Inhoud: De theoretische vakken van de beroepsopleiding pedicure; Kennis van anatomie / fysiologie, pathologie, theorie van de praktijk.
  Examens: 3 theorie examens
  Kosten: Kosteloos, mits de opleiding binnen 12 maanden na subsidieverlening positief wordt afgerond
 1. Medisch pedicure – onderdeel theorie risicovoeten
  Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de opleiding medisch pedicure die vallen onder de eerste module “risicovoeten”, t.w. diabetische voet, reumatische voet, oncologische voet, oudere voet. (de specialistische technieken vallen hier buiten)
  Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers met een goede motivatie
  Instroom:  erkend diploma pedicure (ProVoet). Praktijklessen zijn niet inbegrepen.
  Duur: max 12 maanden na subsidieverlening
  Leervorm: Online leren / webinar / e-learning, oefentoetsen e.a.
  Inhoud:  De theoretische vakken van de risicovoet medisch pedicure; Kennis van voetzorg bij diabetici, reuma en oncologie/overige risicovoet.
  Examens: 3 theorie examens
  Kosten: Kosteloos, mits de opleiding binnen 12 maanden na subsidieverlening positief wordt afgerond
 1. Algemene ondernemersvaardigheden (niveau 3 of 4 – pedicure / medisch pedicure)nlleertdoor
  Doel: Het starten, verdiepen of verbreden van een eigen onderneming
  Voor wie: nieuwe studenten, herintreders en omscholers met een goede motivatie. Pedicures / medisch pedicures
  Instroom:  VMBO of hoger
  Doorstroom: Een eigen praktijk starten of voortzetten ; afronden opleiding
  Duur: max 12 maanden na subsidieverlening
  Vorm: Online leren / webinars / e-learning via Skype met invuldocumenten en financieel plan.
  Inhoud: Je leert o.a. een ondernemingsplan maken, markt- en concurrentie onderzoeken uit te voeren, het opzetten van een financiële administratie, doelstellingen, netwerken, personeelsbeleid, kwaliteit en veiligheid.
  Examen: portfolio examen met beoordelingsgesprek
  Kosten: Kosteloos, mits de opleiding binnen 12 maanden na subsidieverlening positief wordt afgerond


Wil je je alvast inschrijven in het voortraject in afwachting van de subsidie?

Stuur dan een mail met je gegevens naar:
ROCAS Opleidingen – info@rocas-opleidingen.nl
Wij ontvangen graag de volgende gegevens:
Naam, adres, postcode en woonplaats, emailadres, tel. nr., vooropleiding, beroep, motivatie.

Met vriendelijke groet,
Inge Jagt

ROCAS Opleidingen
www.rocas-opleidingen.nl