De Diabetische Voet onder de Loep

Een goede en regelmatige behandeling van de voeten van een diabetes patiënt kan veel toekomstige voetproblemen voorkomen.
De lesdag STUDIEDAG VOETVERZORGING BIJ DIABETES is bedoeld voor:
• Pedicures, die bezig zijn met de opleiding medisch pedicure
• (Medisch) of plus Pedicures, die graag weer even opgefrist willen worden met
betrekking tot de achtergronden en het verzorgen van de diabetische voet.
• Pedicures, die willen blijven van de ontwikkeling van de zorg voor de diabetische voet

Tijdens de studiedag voetverzorging bij diabetes worden onderstaande onderwerpen behandeld:
1. De stofwisseling/spijsvertering
2. Het begrip diabetes mellitus
3. Diabetes type 1 en 2
4. Vroege en late complicaties bij diabetes
5. Insuline resistentie
6. De diabetische voet – diverse vormen
7. Behandeling/therapie
8. Vaatlijden
9. Ischemie
10. Neuropatische complicaties
11. Sensibele neuropathie
12. Stressfactoren
13. Voetwonden & genezing
14. huidafwijkingen
15. De stand van de voet
16. Herkenning voettype met de drukpunten
17. Het schoeisel en preventie
18. Verbandmiddelen en drukontlasting
19. De anamnese en het opstellen van een behandelplan
20. Het registreren van een gevoelsstoornis met een monofilament en stemvork
21. Zorgmodule – preventie diabetische voet ulcera
22. Richtlijnen - behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus
23. Doorverwijzen naar andere disciplines

LEERDOELEN:
Na het volgen van de studie Voetverzorging bij diabetes is de leerling in staat :

• Een gedegen behandeling uit te voeren volgens de hedendaagse richtlijnen
• Kennis te hebben van Diabetes type 1 en 2
• Complicaties te herkennen van de diabetische voet
• De voetstand te bepalen en de drukpunten te ontdekken en herkennen
• Het schoeisel te beoordelen en advies te geven
• Een preventieplan op te stellen voor de cliënt
• Een gedegen anamnese/behandelplan op te stellen
• De gevoelsstoornissen met monofilament en stemvork te registreren
• Door te verwijzen naar andere disciplines

De cursus gaat door bij een minimum van 6 deelnemers, met een maximum van 12 deelnemers.

De cursusdag wordt afgesloten met een certificaat van deelname.

Niveau:
Gelijk aan MBO-4

Toelatingseis:
Pedicure

SCREENEN

Cursusdata

Data volgen

Cursusdata onder voorbehoud.

De lestijden zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur

Kosten

Lesgeld€ 119 (vrijgesteld van BTW)
Lesboek Diabetische Voet€ 35 (excl. 9% BTW - of eigen boek)
Materialen€ 140 voor de complete screeningsset - incl infrarood thermometer (excl. 21% BTW)

 

Studieduur

Deze cursus duurt 1 lesdag.

Accreditatiepunten

6 punten in het domein Voetzorg - Diabetes Mellitus

Adressen leslocaties

Zevenbergen: Campagneweg 11s
Emmen: Roald Amundsenstraat 34