STAP Subsidie – Gratis een opleiding volgen!

STAP BUDGET – HOE WERKT HET…?

STAP betekent:  Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Voor bijna iedereen is het mogelijk om een opleidingstegoed voor een periode van 1 jaar te ontvangen. Dit budget is bedoeld om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en wordt aangestuurd via de overheid. Vanaf 1 januari 2022 mogen de opleidingskosten niet meer van de belasting worden afgetrokken en het STAP budget is eigenlijk een soort alternatief hiervoor.

Er is een mooi cursusaanbod waar je uit kunt kiezen.

Sommige trainingen zijn geheel GRATIS te volgen, op andere trainingen wordt er een korting van € 1000 afgetrokken van het totaal te betalen bedrag.

Op dit moment kun je je alvast inschrijven voor deze cursussen en opleidingen. Onderaan deze pagina vind je het aanmeldformulier hiervoor. Zodra je het STAP-aanmeldbewijs van ons hebt ontvangen kun je via een digitaal formulier je STAP budget aanvragen bij het UWV. Je doet dit via je DigID.

Je kunt de STAP-subsidie jaarlijks in 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden aanvragen. Je krijgt slechts 1 x per jaar het budget toegewezen. Zorg ervoor dat je op tijd bent, want als het bedrag per aanvraagtermijn op is, dan moet je eigenlijk in de periode daarna een nieuwe aanvraag indienen.

Is dit STAP Budget ook voor mij bedoeld?

Uiteraard worden er een aantal voorwaarden gesteld aan de toekenning van het STAP Budget.

  • Je bent minimaal 18 jaar oud en maximaal de pensioengerechtigde leeftijd
  • Je werkt in loondienst, of je bent ondernemer of je hebt op dit moment geen werk
  • Je hebt geen andere tegemoetkomingen zoals bijv. een studiefinanciering
  • Je dient het scholingstraject uit te voeren bij een erkende STAP-aanbieder
  • De opleiding die je kiest dient relevant te zijn voor de arbeidsmarkt
  • De cursus of opleiding van jouw keuze start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn

Volledige informatie vind je op de Website van het UWV.

Hoe kan ik het STAP-budget aanvragen?

Alle aanvragen worden verwerkt door het UWV en dat gebeurt via het STAP-portaal.

Je kunt 1 x per kalenderjaar dit budget aanvragen met een maximum van € 1000. Is de door jou gekozen opleiding duurder? Dan zul je zelf het bedrag wat buiten de subsidie valt moeten betalen.

Er zijn 6 aanvraag-tijdvakken voor het STAP-budget. Zo wordt er voorkomen dat het volledige budget meteen aan het begin van het jaar al wordt opgemaakt. Je krijgt het STAP-budget als er voldoende financiën zijn en wanneer je aan alle voorwaarden voldoet.

Nadat je aanvraag is ingediend heeft het UWV ongeveer 4 weken nodig om jouw aanvraag te beoordelen. Je krijgt de goedkeuring dus uitsluitend als je aan alle voorwaarden voldoet en als er voldoende geld in het potje zit.

Als je snel wilt beginnen, dan kan dat, maar mocht jouw aanvraag worden afgewezen (om een van de bovenstaande redenen) dan zal je de opleiding alsnog zelf moeten betalen.

Je moet max. binnen 3 maanden na afloop van een aanvraagtijdvak van start gaan met je opleiding.

Datum aanvraag
STAP vanaf
Datum aanvraag
STAP t/m
Eerst mogelijke startdatum van de opleiding/cursus (i.v.m. circa 4 weken verwerking bij UWV)Uiterste startdatum van de opleiding/cursus (binnen 3 maanden na einddatum van het tijdvak)
1-7-202231-8-20221-8-202230-11-2022
1-9-202231-10-20221-10-202231-1-2022
1-11-202231-12-20221-12-202231-3-2022
1-1-202328-2-20221-2-202231-5-2022

Doe je aanvraag in 5 STAPPEN….

STAP 1: Je kiest eerst  jouw STAP-opleiding.
Alle opleidingen die je in het cursusaanbod ziet, komen in aanmerking voor het STAP-budget. Maak hieruit een keuze.

STAP 2: Je kunt hiervoor vanaf heden een voorinschrijving doen via het STAP-aanmeldformulier en aangeven aan welke cursus of opleiding je wilt deelnemen. Daarna ontvang je van ons zo spoedig mogelijk een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit aanmeldingsbewijs is heel belangrijk omdat je dit nodig hebt om jouw STAP-budget bij het UWV aan te vragen.

STAP 3: Dien je aanvraag voor STAP-budget in bij het UWV (zie data in het overzicht)
Je moet hierbij inloggen op het STAP-portaal van het UWV met je DigiD en je aanvraag indienen.

STAP 4: Daarna gaat het UWV jouw aanvraag beoordelen, waarna je ca binnen 4 weken een bericht zal ontvangen van het UWV of je aanvraag is goedgekeurd.

STAP 5: Toekenning van de subsidie.
Nadat je aanvraag is goedgekeurd ontvangen wij als opleider ook een bericht van het UWV. En dan is je subsidietoekenning definitief!

Mocht je STAP budget niet worden toegekend in de betreffende aanvraag-periode dan mag je dit in het volgende aanvraagtijdvak opnieuw proberen. De handelingen dienen dan wel weer opnieuw te gebeuren.

NL LEERT DOOR MET INZET VAN SCHOLING

Er zijn nog steeds scholingstrajecten beschikbaar die via NL Leert Door. (sport en voetzorg, pedi-zorg en cosmetische hand- en voetzorg). Ook via dit subsidiepotje kun je nog steeds gebruik maken van gratis scholingen!