STAP Subsidie – Gratis een opleiding volgen!

STAP BUDGET – HOE WERKT HET…?

Het is bijna zover…. Op 1 maart gaat het STAP BUDGET van start.
STAP betekent:  Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Voor bijna iedereen is het mogelijk om een opleidingstegoed voor een periode van 1 jaar te ontvangen. Dit budget is bedoeld om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en wordt aangestuurd via de overheid. Vanaf 1 januari 2022 mogen de opleidingskosten niet meer van de belasting worden afgetrokken en het STAP budget is eigenlijk een soort alternatief hiervoor.

Er is een mooi cursusaanbod waar je uit kunt kiezen.

Sommige trainingen zijn geheel GRATIS te volgen, op andere trainingen wordt er een korting van € 1000 afgetrokken van het totaal te betalen bedrag.

Op dit moment kun je je alvast inschrijven voor deze cursussen en opleidingen. We wachten nog even op ons inschrijfbewijs maar zodra deze er is ontvang je van ons een mail en kun je de cursus van jouw keuze kiezen.

Je kunt je nu alvast aanmelden via dit aanmeldformulier. Zodra het STAP-aanmeldbewijs er is kun je via een digitaal formulier je STAP budget aanvragen bij het UWV.

Je kunt de STAP-subsidie jaarlijks in 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden aanvragen. Je krijgt slechts 1 x per jaar het budget toegewezen. Zorg ervoor dat je op tijd bent, want als het bedrag per aanvraagtermijn op is, dan moet je eigenlijk in de periode daarna een nieuwe aanvraag indienen.

Is dit STAP Budget ook voor mij bedoeld?

Uiteraard worden er een aantal voorwaarden gesteld aan de toekenning van het STAP Budget.

  • Je bent minimaal 18 jaar oud en maximaal de pensioengerechtigde leeftijd
  • Je werkt in loondienst, of je bent ondernemer of je hebt op dit moment geen werk
  • Je hebt geen andere tegemoetkomingen zoals bijv. een studiefinanciering
  • Je dient het scholingstraject uit te voeren bij een erkende STAP-aanbieder
  • De opleiding die je kiest dient relevant te zijn voor de arbeidsmarkt
  • De cursus of opleiding van jouw keuze start binnen 3 maanden na de aanvraagtermijn

Aanmelding voor STAP budget wordt opgesteld op 1 maart vanaf 10.00 uur. (Website van het UWV).

Waar vind ik de juiste opleiding voor het STAP-budget?

Het SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft bepaald dat uitsluitend opleidingen die gericht zijn op het versterken van de positie op de arbeidsmarkt gefinancierd kunnen worden met het STAP-budget. Als je op de bijgaande link klikt, vind je de opleidingen terug die in het officiële DUO-register en het UWV zijn opgenomen. Hier staan ook de beroepsopleidingen bij, evenals de vervolgopleidingen.

Hoe kan ik het STAP-budget aanvragen?

Alle aanvragen worden verwerkt door het UWV en dat gebeurt via het STAP-portaal.

Je kunt 1 x per kalenderjaar dit budget aanvragen met een maximum van € 1000. Is de door jou gekozen opleiding duurder? Dan zul je zelf het bedrag wat buiten de subsidie valt moeten betalen.

Er zijn 6 aanvraag-tijdvakken voor het STAP-budget. Zo wordt er voorkomen dat het volledige budget meteen aan het begin van het jaar al wordt opgemaakt. Je krijgt het STAP-budget als er voldoende financiën zijn en wanneer je aan alle voorwaarden voldoet.

Nadat je aanvraag is ingediend heeft het UWV ongeveer 4 weken nodig om jouw aanvraag te beoordelen. Je krijgt de goedkeuring dus uitsluitend als je aan alle voorwaarden voldoet en als er voldoende geld in het potje zit.

Als je snel wilt beginnen, dan kan dat, maar mocht jouw aanvraag worden afgewezen (om een van de bovenstaande redenen) dan zal je de opleiding alsnog zelf moeten betalen.

Je mag max. 3 maanden na afloop van een aanvraagtijdvak van start gaan met je opleiding.

Datum aanvraag
STAP vanaf
Datum aanvraag
STAP t/m
Eerst mogelijke startdatum van de opleiding/cursus (i.v.m. circa 4 weken verwerking bij UWV)Uiterste startdatum van de opleiding/cursus (binnen 3 maanden na einddatum van het tijdvak)
1-3-202230-4-20221-4-202230-7-2022
1-5-202230-6-20221-6-20223-9-2022
1-7-202231-8-20221-8-202230-11-2022
1-9-202231-10-20221-10-202231-1-2022
1-11-202231-12-20221-12-202231-3-2022
1-1-202328-2-20221-2-202231-5-2022

Doe je aanvraag in 5 STAPPEN….

STAP 1: Je kiest eerst  jouw STAP-opleiding.
Alle opleidingen die je in het overzicht ziet, komen in aanmerking voor het STAP-budget. Maak hieruit een keuze.

STAP 2: Als je je inschrijft ontvang je jouw STAP aanmeldingsbewijs. Je kunt hiervoor vanaf heden een voorinschrijving doen via het STAP-aanmeldformulier. Vanaf heden kun je een vooraanmelding doen zodat wij weten aan welke cursus of opleiding je wilt meedoen. Daarna ontvang je van ons zo spoedig mogelijk een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit aanmeldingsbewijs is heel belangrijk omdat je dit nodig hebt om jouw STAP-budget bij het UWV aan te vragen.

STAP 3: Dien je aanvraag voor STAP-budget in bij het UWV.
Je moet hierbij inloggen op het STAP-portaal van het UWV met je DigiD en je aanvraag indienen. Dit is mogelijk vanaf 1 maart.

STAP 4: Daarna gaat het UWV jouw aanvraag beoordelen, waarna je ca binnen 4 weken een bericht zal ontvangen van het UWV of je aanvraag is goedgekeurd.

STAP 5: Toekenning van de subsidie.
Nadat je aanvraag is goedgekeurd ontvangen wij als opleider ook een bericht van het UWV. En dan is je subsidietoekenning definitief!

Mocht je STAP budget niet worden toegekend in de betreffende aanvraag-periode dan mag je dit in het volgende aanvraagtijdvak opnieuw proberen. De handelingen dienen dan wel weer opnieuw te gebeuren.

NL LEERT DOOR MET INZET VAN SCHOLING

Er zijn nog steeds scholingstrajecten beschikbaar die via NL Leert Door. Ook via dit subsidiepotje kun je nog steeds gebruik maken van gratis scholingen! Als je een theorie traject heb gekozen via NL Leert door, dan kun je eventueel voor een vervolgtraject een subsidiepotje aanvragen via het STAP-budget.