Assertiviteit & Communicatie

Assertiviteit & Communicatie

Communicatie. We kunnen niet zonder. Alles is communicatie. Niet communiceren kan niet, je communiceert altijd. Voor jezelf opkomen, op tijd ´nee´ durven zeggen, in plaats van ´pleasen´, en jezelf wegcijferen meer zelfverzekerd communiceren.

Wat is de essentie van communicatie? Wat is assertiviteit? Hoe ga ik om met klachten, emoties en agressie? Doelen stellen, je mening durven zeggen, meer kracht en rust ervaren, opkomen voor jezelf, maar met respect voor de ander.

Eén van de grote struikelblokken is het ‘durven’ veranderen, ‘durven’ vragen, ‘durven’ groeien…. Men laat zich vaak leiden door “angst” en handelt vanuit deze gedachte. Angst is zoals bekend een slechte raadgever. Waarom geen rekening sturen als een cliënt niet op komt dagen? Waarom ben je bang een cliënt kwijt te raken als er een prijsverhoging wordt doorgevoerd? Een goede zakelijke instelling is nodig om een onderneming te runnen.

Allemaal onderwerpen die de revue zullen passeren in deze boeiende cursus. Deze cursus helpt de ondernemende pedicure zelfvertrouwen te ontwikkelen in communicatie. Goed kunnen communiceren vanuit een assertieve houding is voor iedereen enorm belangrijk.

LEERDOELEN
Na het volgen van deze cursusdag zullen de volgende resultaten worden bereikt:

  • De leerling kan voor zichzelf opkomen, met respect voor de ander
  • De leerling kan handelen vanuit kracht i.p.v. uit angst
  • De leerling kan duidelijk aangeven wat zij/hij wil (en wat niet)
  • De leerling leert conflicten niet meer uit de weg te gaan
  • De leerling leert vaker het initiatief te nemen
  • De leerling komt duidelijker en zelfverzekerder over
  • De leerling durft haar/zijn mening te geven en nee te zeggen
  • De leerling ervaart meer kracht en rust te ontwikkelen, waardoor (zakelijke) relaties zullen worden verbeterd

De cursus duurt 1 dag.

Docent: Theo Ploeg

Accreditatie:

2 punten in het domein Omgevingsbewust Handelen
2 punten in het domein Ondernemerschap
2 punten in het domein Reflectie (Intervisiegroepen)

Kosten: € 129 excl. btw
Na de cursus ontvang je een certificaat.

Klik hier voor de cursusdata

417156-PD78XP-235

Cursusdata

Emmen (WebiClass)06-04-23

Cursusdata onder voorbehoud.

Kosten

Leskosten€ 129

Genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Studieduur

Deze cursus duurt 1 lesdag.

Accreditatiepunten

2 punten in het domein Omgevingsbewust Handelen
2 punten in het domein Ondernemerschap
2 punten in het domein Reflectie (Intervisiegroepen)